Få hjælp til at finde din nye bil

Hvad er flexleasing?

Flexleasing er et andet ord for leasing med forholdsmæssigt afgift. Det er en leasingform, hvor man betaler afgift i månedlige rater. fremfor at betale den fulde registreringsafgift.

Finansiering af køretøjer ved denne form for leasing baserer sig på, at leasingselskabet stiller køretøjet til rådighed for leasingtager. Leasingselskabet indbetaler bilens forholdsmæsssige registreringsafgift til SKAT for den aftalte leasingperiode. Idet køretøjets anskaffelsespris er uden afgift, sikres leasing-tager et lavere forrentningsgrundlag og en mindre afskrivning i forhold til et traditionelt køb.

Hvornår flexleasing kan betale sig afhænger af mange forskellige faktorer så som biltype. finansieringsbehov, hvad man skal betale i forsikring, årligt km. forbrug og hvor ofte man skifter bil.

Flexleasing findes i to typer:

Finansiel leasing:
En finansiel leasingaftale betyder. at når leasingperioden slutter, er det kunden. der står for at anvise en køber til bilen til den pris. vi har aftalt ved periodens start. Ved denne leasingform er der langt færre restriktioner end ved en operationel leasingaftale.

Operationel leasing:
En operationel leasingaftale betyder. at når leasingperioden slutter. skal bilen afleveres tilbage til leasingselskabet. Her vil der være aftalt en pris for evt. overkørte km. samt at bilen skal gennemgås for evt. skader sket i leasingperioden.

Carta tilbyder alle former for leasing, dog skal forhandleren stå for bilen ved udløb på operationel leasing.

Flexleasing – et skridt dybere

I 2008 blev det muligt for danske leasingselskaber at udbyde flexleasing også kaldet leasing med forholdsmæssig afgift. I stedet for at betale hele registreringsafgift på bilen. betales der kun delafgift i den periode den indgår på en leasingordning.

Delafgiften opkræves af SKAT og består af 2 elementer:
// Afgift.
// Rente af restafgiften.

Der betales afgift pr. hele påbegyndt måned af den samlede afgift. og satsen er afhængig af bilen alder.

Hertil betales et rentetillæg til for den del af registreringsafgif­ten som ikke betales. også kaldet restafgift. som pt. er 3%.

Hvorfor flexleasing

Man har en væsentlig mindre kapitalbinding i forhold til en bil på fuld dansk afgift. Ved flexleasing udgør kapitalbindingen typisk ca. 14-18%.

Flexleasing er velegnet til køretøjer med en høj anskaffelsespris. sommer køretøjer og for leasingtagere med et stort kørsels­ behov. Idet køretøjet finansieres uden danske afgifter, vil den årlige afskrivning være væsentlig mindre i forhold til et tilsvarende køretøj med fuld afgift.

Idet køretøjet er leaset uden afgift kan det til enhver tid anvendes af en ny leasingtager eller omsættes i hele Europa. Alternativt kan køretøjet til enhver tid indregistreres i Danmark. ved indbetaling af de danske afgifter.

Flexleasing kan bruges til følgende

Privatleasing:
Her laves leasingaftalen med en privatperson (cpr.nr.) som selv betaler leasingydelserne.

Erhvervsleasing:
Her laves leasingaftalen med et firma (cvr.nr.) som betaler og en ansat som bruger af bilen. Firmaet betaler således de faktiske omkostninger ved leasingaftalen og bilens drift.

Sæsonleasing:
For sæsonbiler kan man lave leasingaftaler. hvor bilen kun er indregi- streret i de ønskede måneder. for eksempel 5 måneder om året. Typisk vil betalingen forløbe over hele året. men prismæssigt afspejle. at der kun er betalt afgift for et aftalt antal måneder. Sæsonleasing er dermed relevant for sportsbiler. cabrioleter eller lignende specialbiler. der bruges enten om sommeren eller firehjulstrækkere til vinterbrug. Ved at lease bilen med et begrænset antal aktive måneder. er der helt andre muligheder for at opnå drømmebilen. Sæsonleasing kan laves både som privat-og erhvervs­ leasing.

Erhvervsleasing:
Ved alle biler er det ofte beskatning af fri bil. der er afgørende for totaløkonomien. Kører du meget for dit firma er deleleasing løsningen -på deleleasing er der nemlig ingen beskatning. Yderligere forklaring om deleleasing følger på de næste sider. Deleleasing kan godt kombineres med sæsonleasing.

Hvordan fungerer det?

Bilen indregistreres med leasingselskabet som ejer og leasing­tager som bruger. Der kan indgås leasingaftaler ned til 1 mdr. og der er ligeledes mulighed for at lave stilstandsperioder.

Når leasingkontrakten udløber har kunden følgende muligheder. som Carta hjælper med:
// Køretøjet afmeldes.
// Betaling af resterende registreringsafgift.
// Kontrakt forlænges med ønsket ny løbetid.
// Ny vurdering af registreringsafgift og ny leasingkontrakt.
// Salg af køretøj.

Kontakt os på tlf.: 86741604
Om Andersen Biler

Andersen Biler er med i værkstedskæden Hella Servicepartner, som er din sikkerhed for et kvalitetsbevidst udført stykke arbejde.

Åbningstider

Andersen Biler er med i værkstedskæden Hella Servicepartner, som er din sikkerhed for et kvalitetsbevidst udført stykke arbejde.

Kontaktinfo
Adresse

Andersen Biler
Sønderskovvej 9
8362 Hørning

CVR 32876862

© Copyright – All rights reserved.

Til top